Feniks

De Feniks herrijst uit zijn as
tot
hij zijn eigen verhaal kent

Dan staat hij nog eenmaal op, vermetel en gedrochtelijk,

vergiftigend alle vreugde,

en zijn naam zal zijn Medusa 2.0

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019