Vreugde

Sigmund Freud beleefde vreugde*
aan zijn schoonzus met haar show-string
en ook Jung, die bij hem schoolging
deed wel dingen, die niet deugden

Vind je zelf een vrouw heel mooi
duik je liefst met haar in ’t hooi
om een speld aldaar te zoeken
wat niet lukt in strakke broeken

Vrijheid is echt een conditie
bij zo’n speld-zoek-exercitie
hou de kleding dan ook luchtig
en beloof: het is niet vluchtig,

Maar dat eeuwig je zult blijven
omdat jullie beider lijven
passen als een gat en pin
menig vrouw trapt daar graag in

Over Sigmund gaan geruchten*
dat hij snoepte vreemde vruchten
wat zijn eega niet mocht weten
want dan zou hij peentjes zweten

Dat verhaal is rondgestrooid
door de man die ook gehooid
had maar geen speld kon vinden
dát zijn pas je ware vrinden!

[*Weliswaar heel lang beweerd, maar onwaar, zie het artikel: “De kritiek spitste zich nu toe op de onwetenschappelijkheid, de ‘vrouwvijandigheid’ en de therapeutische waarde van de psychoanalyse. Daarbij kwam, meer dan tijdens de eerste golf van Freud-kritiek, de persoonlijke integriteit van Freud ter discussie te staan: hij zou de feiten aan zijn theorie hebben aangepast, hij zou aan cocaïne verslaafd zijn geweest, hij zou een buitenechtelijke affaire hebben gehad met zijn schoonzus (herkomst van dit gerucht: de renegaat Carl Gustav Jung), hij zou zijn analyses rekken om zijn patiënten zo veel mogelijk geld uit de zak te kloppen. Al deze beschuldigingen zijn gebaseerd op roddel en achterklap en zijn geen van alle bewezen.”]

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019