Nog1keer

De oren zijn krom door de hitte en het antwoord ligt
mat in de graanschuur.
‘Spons me! Deze hel is onverdraaglijk.’
‘Als ik het niet kan ruiken, dan bestaat het niet,’ gromt mijn hond in Canadeïsch.
‘Ook de rede is slechts een orgaan, dat zichzelf ten troon heeft verheven en het meest profiteerde van de omwenteling.’