No milk

Nabijheid en oorzakelijkheid worden gemakkelijk verward op grond van het gemakzuchtige denken: ‘met dit, dus door dit.’ Een voorbeeld: ‘X stond het dichtst bij het lijk, dus moet X wel de moordenaar zijn.’
De menselijke geest lijkt een onbedwingbare behoefte aan verklaringen te hebben, die de alarmwerking van ons angstcentrum dempen en ons als levenservaring voorzien van een wapen voor toekomstige bedreigingen.
Bij nieuwe problemen zullen we gewoonlijk dan ook bekende oplossingen proberen toe te passen, alvorens we à la Edward de Bono naar een radicaal andere aanpak gaan zoeken. Conservatief reageren ofwel als eerste bekende oplossingen proberen toe te passen lijkt bovendien een energetisch voordeel op te leveren. Pas als blind varen op het bekende als kompas ons niet verder brengt, laten we onze gemakzucht varen (hoop ik) en komt pas de drang op om een nieuwe aanpak te zoeken.

Dit heb ik bij mezelven overdacht, nadat ik een verwijzing had gemaakt naar het liedje ‘No milk today’ van Herman and the Hermits, een hit uit 1966.
De eerste regel luidt: ‘No milk today, my love has gone away.’ Als luisteraar vul je gemakkelijk in: ah, het liefje is vertrokken, zij dronk altijd melk, maar melk is niet meer nodig, nu ze weg is. Maar kan het niet net zo goed betekenen: het liefje is vertrokken en zij zorgde altijd voor melk, maar nu dus niet meer. En nog een stap verder: was dit liefje misschien een koe? Hm.

Waarneming is altijd voorkennis-geladen. Niks tabula rasa. Immanuel Kant heeft zich er nog danig het hoofd over gebroken en kwam met de oplossing van het synthetisch oordeel a priori, wat Heidegger dan weer mooi heeft uitgelegd in zijn Die Frage nach dem Ding.

Om me niet de beschuldiging op de hals te halen, dat ik selectieve veronachtzaming toepas en zaken schromelijk uit hun verband ruk, hier de Nederlands-achtige vertaling en de volledige tekst van het liedje door Herman en zijn heremieten.

No Milk Today by Herman’s Hermits

Geen melk vandaag, mijn liefde is verdwenen 
No milk today my love is gone away 

De fles staat een symbool van de dageraad 
The bottle stands forlorn a symbol of the dawn 

Geen melk vandaag lijkt het een gewoon gezicht 
No milk today it seems a common sight 

Maar passerende mensen weten niet waarom
But people passing by don’t know the reason why

Hoe konden ze weten wat deze boodschap precies betekent? 
How could they know just what this message means 

Het einde van al mijn hoop het einde van al mijn dromen 
The end of all my hopes the end of all my dreams 

Hoe konden ze weten dat er een paleis was geweest? 
How could they know a palace there had been 

Achter de deur waar mijn liefde heerste als koningin 
Behind the door where my love reigned as queen 

Geen melk vandaag was het niet altijd zo 
No milk today it wasn’t always so 

Het bedrijf was homo en we veranderden nacht in dag
The company was gay we turn’d night into day

Maar het enige dat overblijft is een plek donker en eenzaam 
But all that’s left is a place dark and lonely 

Een rijtjeshuis in een gemene straat achter in de stad 
A terraced house in a mean street back of town 

Wordt een schrijn als ik alleen aan jou denk 
Becomes a shrine when I think of you only 

Slechts twee op en neer
Just two up to down

Geen melk vandaag was het niet altijd zo 
No milk today it wasn’t always so 

Het bedrijf was homo en we veranderden nacht in dag 
The company was gay we turn’d night into day 

Terwijl muziek sneller speelde, dansten we 
As music played the faster did we dance 

We voelden het allebei meteen het begin van onze romance
We felt it both at once the start of our romance

Hoe…
How…

Bron: LyricFind Vertaling: Google translate