Honden van stro

Gans omringd door korenaren
maar het lijken meer barbaren
van kaliber Huttenklaas
hun emoties niet de baas

Ja, men twijfelt aan hun brein
of dat er wel echt zou zijn;
waarom spil ik hier mijn inkt?
heel hun doen is voos instinct

Zelfs de dieren in de bossen
als patrijzen, otters, vossen
tonen meer ethisch besef
dan die lieden zonder lef

Mokken, kroppen en dan wreken
dat verklaart hun minne streken
maar de schade triest in beeld
treft mij stumper onverheeld

O mijn God die alles maakte
hoe in deze wereld raakte
dit soort adderbroedsel toch
en gedoogt Gij ze nu nóg?

Waarom is hun hoofd zo dol?
al hun acties eisen tol
blijft Gij werkloos op uw wolk?
delg toch uit, dat minne volk

Gij waart toch de God der wrake
die de criminele zaken
straft met harde Vaderhand,
zeker hier in Nederland

Werp Uw bliksems nu eens ruig
op dat vuile boeventuig
dat geen God of wet vereert
opdat zij worden verteerd


De titel van deze webpagina verwijst naar een geruchtmakende film uit 1971,
met Dustin Hofman in de hoofdrol.
Het gedicht verwijst naar een historische gebeurtenis in Twente in 2019.
Voor wie streektaal mooi vindt, volgt na de zonsondergang een versie in Twents.
[Ook voor wie moeite heeft met ABN en Algemeen Beschaafd Gedrag, zoals de bad guys
in het gedicht, maar die werden dan ook opgevoed in het varkenshok van hun vader.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um mie hen woont ‘koorn-aren’
joa, zo neumt ze Twentenaren
ma ze heet ook wal ’s Tukkers
mangs bint ze zels karsenplukkers

Dus omringt met ‘koorn-aren’
woestelingn en ok barbaarn…
nô de meestn valt wa met
dee hept harsens oonder de pet

Maor d’r bint ok halve gekkn
liekt wa net ontsnapt oet Rekkn
van de möl kreeng ze de klappen
ze möt störig rotzooi trappen

Vrou-leu zit schier bang te gluurn
wat ze noe kriegt te verduurn
neum ie zo één boerenkinkel?
ik zeg: smiet um in de Dinkel

Of gef hum ne krèntnwegge
smiet um doarnô in de Regge
tussen disse twee riviern
möt ze nig onmeunig kliern


Naschrift bij de foto van de ondergaande zon in Twente:

Links die felle lichten
die ze op mij richtten
kwamen niet van wederdopers
maar van wild geworden stropers

maar hoe kwamen die zo wild?
zij hadden een ree gevild
bloed gutste in golven
toen verschenen wolven

weggewuifd als herdershond
schuimen die hier echt wel rond
menig schaap is al vermoord
dat is wat ik heb gehoord

dat die stropers zijn gevlucht
valt niet zomaar uit de lucht
nee, het zal u niet verbazen
dat zij reden als angsthazen

door struweel, bosschages dicht
priemde angstig hun fel licht
hadden zij hun nek gebroken
was dat villen mooi gewroken