Bruid

de meibruid
met haar leihuid
berucht ook om haar luiheid
omdat ze nooit een trui breit
men zegt zelfs, dat ze dwars fluit
maar dat maakt haar geen snars uit
want respondenten aller landen
dragen haar vol lof op handen
minnaars van wat kouder tijden
hebben niks met zulke meiden
maar wie warm loopt voor de zomer
ijlt haar na, zij het wat slomer

 

O, een meibruid zie je zelden
zij verkeert meestal met helden
Agamemnon en de zijnen
rekenden haar tot de zwijnen
maar dat oordeel is onheus
dus trok zij een lange neus
‘Laat Aga in toorn ontsteken,
mij komt echt wel iemand wreken,’
zou ze kwiek hebben gezegd
want ze voelde zich niks slecht

 

Ach, na eenendertig dagen
was het uit met jammerklagen
en kwam Juni haar belagen
men moest Mei ten grave dragen
Pandora sloot triest haar doos
en ook Gorter was flink boos:
wat had hij nog veel te melden,
maar Mei doolt op knekelvelden
over doden niks dan goeds
al kwam ’t end wel onverhoeds