Pi

Met dank aan Jenny de Groot voor de link naar drs P!

Kritische kijkers zullen ongetwijfeld vragen, wat de connectie is tussen een ui en pi. Het zou flauw zijn om te zeggen, dat ui en pi slechts één letter verschillen, al is dat waar voor het Nederlands. Voor mij zit de boeiende overeenkomst echter in het feit, dat pi een oneindig aantal cijfers achter de komma heeft. Je komt dus nooit te weten, wat de laatste decimaal is. Bij het afpellen van de ui duikt een vergelijkbaar raadsel op: wanneer houdt de ui op ui te zijn (nadat de laatste schil is afgepeld) en is er dan nog sprake van een ui? Als je een molecuul nog verder scheidt, veranderen de eigenschappen van de stof en is het die stof dus niet meer, bijvoorbeeld water.
Dit doet denken aan de eidetische reductie van Edmund Husserl, de grondlegger van de fenomenologie. De vraag, wat je overhoudt, als je van een ding alle attributen ofwel primaire eigenschappen hebt verwijderd, is al eeuwenlang onderwerp van gesprek in de westerse filosofie.
Zo, nu weet je waar het meisje bij de kronkelmuur zoal over nadenkt.