Maal

Beggars banquet, zo kun je dit feestelijke monstermaal wel noemen. De kleine provo’s hadden veel lol, zo blijkt uit apocriefe documenten, waar uw verslaggever de hand, maar helaas niet de voet op wist te leggen. Gelukkig stonden de sterren te tintelen, zelfs die, welke zich in retrograde detrimentie bevonden. Er bleek nog hoop!