Cowbra

Het bestaan van de cowboy was in vroeger tijden best wel wat je noemt zeg maar een beetje eenzaam. Menig jongmens had in die periode weleens moeite om dat gevoel een plekje te geven. Gelukkig ontdekte Hollywood deze misstand op tijd, waarna de ongezellige nachten in de onafzienbaar uitgestrekte vlakte konden worden opgevrolijkt met sterke verhalen, die de oppasser van de kudde tegen zijn dieren afstak. Vandaag de vraag, welke mijmeringen het brein van de jonge helden plaagden vóór de commercie hen ontdekte. En wie kan ons beter deelgenoot van zijn zielenroerselen maken dan Lonesome Cowboy Bill? Om misverstanden te voorkomen: hem zien we links, zijn fantasie rechts.