Ballet

Edgar Degas was dol op danseressen. De talloze schilderijen die hij van ballerina’s maakte, bewijzen het. Het is dus een feit. Ben je pas nog ontvoerd door aliens, die je medisch gemaltraiteerd, nagemaakt en pas dagen of jaren later teruggeplempt hebben op aarde, dan zul je veel meer moeite moeten doen om dit als feit geaccepteerd te krijgen. Je hoort trouwens niet veel meer over kidnapping door meestal groene griezels in vliegende schotels. Anders hadden u en ik nog een mooie avond bij de open haard kunnen beleven, opgeluisterd door een bard, die met diepe basstem de tragikomische lotgevallen van Xavier C. had verhaald.
Deze man van 23 verliet op een dag huis en open haard (toeval!) om 25 km verderop foto’s te nemen van een pas ontdekt hunebed. Hij bleef meer dan 24 uur weg en kon zich later van dat hele etmaal absentie helemaal niets meer herinneren. Toen zijn foto’s werden ontwikkeld, verschenen op de afdrukken enkel wazige silhouetten van handen met klauwen en een serie groene, monsterlijke gezichten van ogenschijnlijk gehelmde wezens. Onder hypnose vertelde Xavier, dat hij door vreemde wezens ontvoerd was, medisch onderzocht met instrumenten en dat er een exacte ‘dubbel’ van hem was gemaakt. Maanden later zag Xavier deze dubbelganger in een bus stappen in Barcelona.
Vicente-Juan Ballester Olmos heeft in ‘Alleged Experiences Inside UFOs: An Analysis of Abduction Reports’ de enige zes goed gedocumenteerde Spaanse gevallen genadeloos op het hakblok van de empirie gelegd, zoals Karl Popper heeft aanbevolen, en navenant verbrijzeld. Zijn korte oordeel over het relaas van Xavier? ‘Een hoax en/of psychose. De getuige is onbetrouwbaar, verkeerde in esoterische kringen en berichtte eerder over  geestverschijningen in zijn slaapkamer. De hypnoseprocedures waren slordig.’
Tabee, mooi verhaal. De foto’s laat Olmos verder onderbelicht.

Waar Olmos aan Ultieme Fabel Opruiming doet, probeert John W. Milor ons in ‘Aliens in the Bible’ juist te overtuigen, dat Satan trawanten in ufo’s naar de aarde liet vliegen om te paren met alle vrouwen, die maar wilden of die gepakt konden worden. Wie tegenstand bood, werd gedood. Zo wilde de Boze een uiterst doortrapt ras van strijders kweken en bovenal het zaad van de mensheid vergiftigen, zodat de geboorte van Christus voorkomen zou worden. God stak hier een stokje voor en roeide bij Algemene Maatregel van Hygiëne de hele mensheid uit bij de Zondvloed, op Noach en zijn familie en een ark vol dieren na.
Al snel na de zondvloed pakte Satan echter de draad weer op en hij was al mooi op weg, toen God opnieuw de pap bedierf met vuur en zwavel, dat Sodom en Gomorra (en misschien ook andere poelen des verderfs) vernietigde, alsmede het reuzengebroed van Satan. ‘Bewijs’ voor zijn idee ontleent Milor aan Mattheus 24:37 en Lucas 17:26-30.

Mattheus 24:37-39 De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde.
Lucas 17:26-30 26  In de tijd van de Mensenzoon zal het net zo gaan als in de tijd van Noach: 27  de mensen aten en dronken, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging en de vloed kwam, die hen allemaal vernietigde. 28  Het zal net zo gaan als in de tijd van Lot: de mensen aten en dronken, ze kochten en verkochten, ze plantten en ze bouwden.29  Maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, waardoor ze allemaal werden vernietigd. 30  Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019