Sarcadia

in de verte
liepen herten
tuin der lusten
waar wij kusten
kon geluk maar eeuwig duren
maar je moet het doen met uren
meestal immers is het jachten
naar minuten rust steeds smachten
pluk de dag dus als je jong bent
ben je vrouw? pluk dan je vent
gouden bloemen zul je dragen
als je telkens meer durft vragen
toon je lokken
laat hem dokken
is je vrouwenhand gevuld?
stop dan vlug met je geduld
dringt hij aan op pret in bed?
noem je daarvoor dan te net
en dat hij snel moet bedaren
vunzigheid is voor barbaren
dreig desnoods met fikse blaren
ook al grijpt hij in zijn haren
nee, het is niet meer als vroeger
toen bracht pa geld als de zwoeger
moe kookte de rapen gaar
stond voor hem altijd fluks klaar
en bij staan mocht zij ’t niet laten
tegenstand kon haar niet baten
dan zwaaide’r het een en ander
want je hield toch van elkander