Pad

‘Ora’ klonk het uit veel kelen
menig schildpad werd vermoord
maar ik mag u niet verhelen
dat men zelden werd verhoord.

Laat de kip* en priester kaak’len
maar staak toch snel dat oraak’len:
op een pad zo zonder schilden
raakt men snel de weg nog kwijt.

De kip is echt een nuttig dier
dat eieren kan leggen,
maar van geen enk’le priester hier
durf ik dat ook te zeggen

Toelichting

In het oude China gebruikte men vooral tijdens de Shangdynastie de schilden van schildpadden om het oordeel van de voorouders te peilen. Priesters brachten op de juiste plaats van het lege schild gaten aan, waarna dit verhit werd. Bij het afkoelen ontstonden er barsten, die door de orakelpriesters geduid werden. Deze techniek heet pyromantie. Toen de schildpadden dreigden op te raken, stapte men over op het schouderbot van runderen. Uit de duiding van lange en korte barsten zouden de yang- en yinlijnen zijn ontstaan, die de basis vormen van de Yijing (soms nog gespeld als I Tjing), ook bekend als het Boek der Veranderingen, waar zulke lijnen in combinaties van steeds zes in totaal 64 fundamentele situaties uitbeelden. Koning Wen, die na rijp beraad de Shang ten val bracht, zou zowel het systeem opgezet als de tekst geredigeerd hebben. Doordat bij het orakelen met de Yijing duizendbladstelen worden gebruikt in plaats van schildpadden of andere dieren, bleven deze schepselen leven, terwijl de raadzoeker toch een wijs antwoord kreeg. Zelf heb ik nog een steentje bijgedragen aan de grote hoeveelheid literatuur over het wijsheids- en orakelboek in de vorm van het boekje Lijn in de I Tjing.

Pad

Het Pad of de Weg is een uitdrukking, die in het daoïsme een centrale rol speelt.
Het zou te ver voeren om daar verder op in te gaan op deze plek, maar zo is de cirkel toch mooi rond en zijn we vanuit een vrij onschuldig ironisch gedicht bij diepe en  eerbiedwaardige wijsheid terechtgekomen. Is dit niet kenmerkend voor het leven?
Dat het schijnbaar betekenisloze ons tot de diepste inzichten brengt? Helemaal in lijn met Zhuang Zi.

Ei, ei!