Massa

Tweedracht zaaien is een geijkte methode om de potentiële macht te breken, die in de eensgezindheid van de massa schuilt. Zorg dus, dat alle neuzen een andere kant op wijzen en dat ieder individu uitsluitend voor de eigen belangen opkomt. Deze wijsheid diept Noam Chomsky uit in tien stellingen, maar zij ligt ook besloten in dit jongste werk van P. Arody, die gek genoeg is vergeten om zijn handtekening te plaatsen. Of ligt vrees aan deze omissie ten grondslag? Juist Arody moet toch als geen ander weten, dat de privacy zoals sommige ouderen die nog gekend hebben, reeds lang geslachtofferd is op het altaar van het wereldwijde web, gefaciliteerd door daartoe strekkende wetgeving.

Divide et impera’ glimlachten de Romeinse machthebbers reeds. En om het plebs kalm te houden adviseerden en organiseerden zij ‘panem et circenses’. Nu het moderne tv-aanbod vergeven is van discussieprogramma’s en onnozele spelletjes en de wijsheid der Romeinen volledig werkelijkheid is geworden, ook in het aanbod aan games en vrijetijdstips, kunt u uw laatste vrije seconden van deze dag misschien besteden aan de opdracht: zoek twee gelijke poppetjes in de prent van P. Arody.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019