Anders

Bij fundamentele filosofische vragen wordt in het westen bijna dwingend als eerste gezocht naar een zo helder mogelijk afbakenende definitie. De eerste stap om de zaak in het kader van het mentale denken te plaatsen. Hoe anders is het Chinese denken, zoals bijvoorbeeld Marcel Granet helder heeft uiteengezet in zijn boek La pensée chinoise uit 1934. In de Chinese taal ‘zweeft’ de betekenis van begrippen als het ware tussen twee karakters. Misschien kwam uit die grondhouding de bijzondere belangstelling voor verandering (變化) voort. Wie de dynamische fluctuaties (動態波) centraal stelt, komt naar mijn mening veel dichter bij de essentie van leven en zijn dan mogelijk is met beperkende definities.

Dit heb ik zo bij elkaar gemijmerd, terwijl ik prent 2 op basis van de eidetische reductie van Edmund Husserl liet ontstaan vanuit prent 1.
Het staat u vrij om er anders over te denken of tegenaan te kijken, want de wijsheid heb ik niet in een ladenkastje. Nog niet!

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019