Kraag

Niet de choanocyte of kraagcel, maar de archaeocyte, een soort stamcel, zou volgens Bernie Degnan c.s. ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van het complexe leven op aarde. Ze gooien daarmee een honderd jaar oude theorie omver.
‘Hm, dat geeft te denken. In mijn stamkroeg zie ik vaak lieden met een stuk in hun kraag. Helemaal
fout dus.’