Helden

Het komt niet vaak voor,
eigenlijk dus zelden,
dat ik grote helden
vóór de lunch al stoor

Let men op hun boze blikken
zou je van de schrik haast stikken
Dus vermaan ik ieder kind:
sla mijn raad niet in de wind

Op een dag vol zonnestralen
kan ineens de dood je halen,
onverwacht en zonder melden
maait hij weg zelfs grote helden

Hetzij kaal of ruig behaard
niemand is nog ooit gespaard
Sta hier niet te lang bij stil:
dat ontneemt je levenswil

En wat ik nog tevens gil:
kijk uit voor de levenspil
die jouw tijd op aard’ zou rekken
Dat geloven enkel gekken