Via lactea

triomf der gulden snede:
ik ben niet gauw tevreden
maar wil niet blijven melken
dan zou mijn werk verwelken

Symboliek

Disclaimer: Degenen die menen in de afbeelding boven een duidelijke symboliek te herkennen, die behelst dat hier de Europese Unie is afgebeeld met bovenin de noordelijke staten als melkkoe en onder, aan de grond, de zuidelijke, die de eigen hoorn des overvloeds (de emmer) liefst gevuld zien met de bijdragen die de hardwerkende klassen in de Neurozone ophoesten, waarbij de figuur met gespreide armen aangeeft: ‘handen af van onze welvaart’, dezen wil ik erop wijzen, dat een dergelijke associatie geheel en al voor eigen rekening komt en niet impliciet in het kunstwerk opgesloten ligt, daar dit gespeend is van politieke boodschappen, althans daarvan gespeend bedoelde te zijn. Da Vinci was een geniaal kunstenaar en ook het Melkmeisje mag er wezen, maar pamfletterij is geen kunst en daar werp ik mij verre van.

Disclaimer op de disclaimer: zij die uit zichzelf helemaal niet op het idee van de symboliek waren gekomen, maar deze nu niet meer uit hun hoofd kunnen zetten, kunnen hieraan geen rechten ontlenen, noch zullen klachten dienaangaande in behandeling genomen worden wegens het dynamische karakter van de moderne kunst en overige redenen, die buiten het korte bestek van deze disclaimer vallen, maar niettemin juridisch en moreel-dogmatisch goed onderbouwd zijn