Fabula rasa

soms verschilt een fabel
amper van parabel
dus Jezus, niet te missen,
sprak in gelijkenissen
hoewel pas eeuwen later
tot wijn maakte hij water

want toveren kon Mozes ook
en dat zelfs zonder vuur en rook
zijn toverstaf trof vol een rots
en heel het volk dronk, apetrots
maar toen men danst’ om ’t gouden kalf
beviel dat Mozes nog niet half

de woede zorgde voor veel druk
hij sloeg de stenen wetten stuk
toen pakte hij zijn sabel
of is dat nou een fabel?
wel ging hij naar de berg terug
en hakte nieuwe tafels, stug

het volk vond dat wel geinig
en tien geboden weinig
daar leek wel mee te leven
áls het zo was gebleven
maar wie Exodus bestudeert
leest wat niet al wordt afgekeurd

dus laat je niet bedonderen
door zogenaamde wonderen
die zijn allang de wereld uit
geen haan die er nu nog naar fluit
parabelen kun je duiden
gelijk men doet met kruiden

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019