B’s 80

Haar naam was Ursula Ursus
ze volgde een bijscholingscursus
om beter bij te wezen
ze had moeite met lezen

niet dat ik zulks vergoeilijk
want lezen is best moeilijk
maar dat is niet het thema hier
dus neem ik op des dichters lier

die cursus volgde ook een beer
een best wel ongelikte
die steeds naar Ursie blikte
begerig naar nog meer

op zoek naar een romance
begon hij dra te sjansen
hij tastte af zijn kansen
en vroeg haar mee uit dansen

hij gaf het meiske een banaan
en toen was het meteen ook aan
een kusje werd een zoen en meer
Bram Beer ging b’s 80 te keer

bij dames is het slimmer
te werken met een dimmer
zij houden meestal niet van woest
noch van iemand die telkens hoest

dat hoesten had Bram onderdrukt
wat wonderwel goed was gelukt
door veel met stroop te smeren
een oud gebruik bij beren

blijft over nog zijn wild gedrag
want denk niet, dat nu alles mag
wat vroeger was verboden
gereserveerd voor goden

dus Ursula liet merken
dat zij best wilde twerken
maar honkebonken vond ze plat
en iets waarmee ze echt niks had

Bram hield niet zo van commentaar
en klauwde ruw rond in heur haar
toen Ursie luid ging gillen
greep hij zelfs naar haar billen

de rechter kwam er aan te pas
zijn naam was trouwens Lubbert Das
het vonnis was bepaald niet mild
en Bram werd naar ’t cachot getild

want hij wou zelf niet lopen
vond dat hij al veel had ontbeerd
dus nu is het te hopen
dat hij daar wel iets heeft geleerd

hoe het met Ursie verder ging?
ja, dat is een bijzonder ding
ze placht voortaan met mate
met vreemden nog te praten

ze nam nooit meer bananen aan
en wilde ook naar bed niet gaan
met heren, beren ongelikt
of domweg gek, laat staan getikt

Aanbevolen literatuur: