LOL

LOL

Op instigatie van het entertainmentestablishment (galgje!) meldt de programmacoördinatiecommissie met gevoel voor galgenhumor, dat zij mijn splendide enumeratie van wetenswaardigheden op deze site uit doelgroepvergrotende motieven onderbreekt voor een quiz.
De onderliggende motivatie voor deze drastische stap meent de slaafse programmacoördinatiecommissie behoorlijk en voldoende te expliciteren in een bijgevoegd organisatiestatement, dat ik u wegens de onleesbaarheid zal onthouden, ofschoon transparantie en openbaarheid van bestuursactiviteiten zulks zouden rechtvaardigen, maar ik prefereerde om de psychologische volksgezondheid te laten prevaleren.

De quiz

De vraag: Welke artiest maakte het lied ‘Was ich noch zu sagen hätte dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen… ’ beroemd?

o Marlene Dietrich in 1947

o Reinhard Mey in 1974

o Gretchen Lickdornsalz in 1960

Tekstschrijvers en werknemers van CITO zijn uitgesloten van deelname.
Over uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Wilt u zichzelf na een fout antwoord niet in het ootje nemen, dan kunt u overwegen om uw eerste  antwoord met een permanent marker vast te leggen op uw beeldscherm.
Let op (disclaimer): Aan dit advies kunnen geen rechten ontleend worden.
Met vragen over het verwijderen van de door uzelf aangebrachte besmuiking kunt u zich richten tot een gespecialiseerd saneringsbedrijf.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019