Rap

in dichtvorm wilde ik mij uiten
maar mijn ma zei: speel toch buiten,
frisse lucht en and’re kinderen
zullen kwalen wis verhinderen

het gevolg van haar adviezen:
zo verloor ik al mijn kiezen
op het speelplein was het knokken
of men liep je van de sokken

vrienden kon ik nimmer maken
dichten deed ze spoorslags braken
later, in de jaren tachtig
kwam de rap op, heel erg machtig

dichten op moderne leest
maar mijn tijd was al geweest
ja, voor mij kwam rap te laat
ach, u weet wel hoe dat gaat

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019