Lucy

wat het sterven
gaat bederven
is het leven
fel bedreven

knekelvelden
vol met helden
die het niet hebben gemaakt
door een pijl of bom geraakt

aanzien, macht en geld en roem
alles valt ten prooi aan doem
o nee, ik ben niet zo somber
als weleer de Unabomber

monter pluk ik alle dagen
ondanks alle levensvragen:
wie ben ik? slechts een illusie
waar naartoe? weinig fiducie
waar vandaan? de schoot van Lucy

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019