Cryptoglossie

Wil men met voldoende kennis van zaken spreken over de cryptoglossie, dan is het beste richtsnoer de microfoonstandaard. Naar deze standaard zou elkeen zich preferabel moeten richten, niet alleen omwille van het apodictische karakter van schrijver dezes, maar ook vanuit praktische overwegingen, zoals de stoelgang, breedbandtentoonstellingen en drukpersherstelwerkplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

Om deze redenen heb ik gemeend er goed aan te doen om ampel te overwegen en deze overweging zelfs preliminair om te zetten in twee schetsen uit de losse pols.

Deze ruwe voortbrengselen zullen u ongetwijfeld nader brengen, zo al niet tot de Hoogste, dan toch tot een beter begrip van dinges. Verduidelijking, hetzij uit gnostieke hetzij uit hermeneutische hoek, is de eerste trede naar begrip van illustraties. Een sluitende bewijsvoering blijft weliswaar van node, maar kan slechts in statu nascendi aangetroffen worden bij de primitieven. In beeld gebracht als volgt:

Waarbij de ware cryptoglossist onmiddellijk de associatie tussen schild en schilderij opvalt. Dit echter is voorbehouden aan het hoger onderwijs aan polytechnicum of de kunstacademie.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019