さとり

storm in hoofd
uitgedoofd
potverdorie
net satori


‘Voorbij,voorbij,
nog aan het voorbij voorbij,
maar al voorbij,’
sprak meester Nu


Reactie van meester T’oen:

‘Waar ooit woeste stormen kolkten
en ik meestal snel bewolkte
vloeien nu de driften traag
en heb ik last van mijn maag

Waar eerder orkanen woedden
kan ik nu slechts dromen voeden
en al spreek ik quasi losjes
haar verlies ik echt met bosjes’