Uil

In het bos zit soms een uil
bijzonder wijs te wezen
niet om een les te lezen
maar wel verweesd te wijzen

naar Busken, Gossaert, Gorter
hij houdt het zelf wat korter:
‘dit woud valt zeer te prijzen’
nou was dat juist de reden

om hier je te vertreden
twee zielen, één gedachte
wat kun je meer verwachten?
muggen, zandweg en een kuil