Kerst mis

Al staat de kerstboom vol in bloei
toch dunkt het mij oktober
niet dat ik teveel tijd verknoei
het komt, ik leef heel sober

Ook braak ik zelden nacht en lang
niet eens in mijn gedachtengang
maar het voelt heel oktober
‘Bitte noch Wein, Herr Ober’

De kribbe kribbig opgesteld
er wordt een mooi verhaal verteld
ontelbaar vele engelen
bij herders danig jengelen

De mannen rennen naar de stal
daar aangekomen zien ze ’t al:
er zingen engelenkoren
de Christus is geboren

Plots komen er drie koningen
op zoek naar plek voor woningen?
Ze brengen juist geschenken,
bedien ze op hun wenken!

Het ouderpaar, de drukte zat,
dat zet het op een lopen
vlucht naar Egypte met hun schat
door ’t oog der naald gekropen

De pleegpa is een timmerman
toch mooi, als iemand dat goed kan
bij farao vindt hij een baan
toch zijn ze daar weer weggegaan

Want Nazareth bleef lokken
daar konden ze fijn hokken
de wrede heerser was al dood
en Jezus groeide langzaam groot

Zijn denkvermogen was heel sterk
met Pasen ging hij naar de kerk
daar huisden schriftgeleerden
die hij een lesje leerde

De zege die hij daar behaalt
zet men hem later dik betaald
want door het farizees gespuis
komt hij ten slotte aan het kruis

Toevallig wéér met Pasen
de tijd van jacht op hazen
en van gekleurde eieren
je hoort de klokken beieren

Ook wordt er extra veel gepreekt
de enige die nog ontbreekt
als rijmwoord op oktober
dat is die Duitse …

Wijn

Omdat ikzelf houd van schetsboeken met prille stadia van ideeën, zoals die van Escher of Leonardo da Vinci, leek het me leuk om ook zo’n authentieke eerste schets toe te voegen aan deze pagina met gedicht en drie tekeningen, waarin wijn een hoofdrol speelt. In vino veritas, immers.
Wijn op de kansel? Dat lijkt erop te wijzen dat óf over wijn gepreekt wordt óf dat de predikant ernstig verslaafd is.
Stof zat over dit onderwerp in de bijbel. In 24 boeken van het Oude Testament komt wijn liefst 59 keer ter sprake, terwijl acht van de achtentwintig boeken van het Nieuwe Testament wijn 32 keer ter sprake brengen.
Afkeurend oordelen over wijn drinken komt vaak voor, dus de felle prediker op de afbeelding kan zijn zondige publiek lekker geselen met schuldbesef. Maar misschien verklaart hij wel, hoe de boeiende geschiedenis van Lot en zijn bezorgde dochters, verhaald in Genesis 19:31 tot en met 19:37, te rijmen valt met de talloze verboden van de bijbel, zoals opgesomd vanaf Exodus 20. Is het doel om een geslacht te laten voortbestaan boven alle morele wetten verheven?
Wat zeggen de Stenen Tafelen (עשרת הדברים )?