Zilph

Geen lange verhalen, enkel de beelden van heden.
Ze bewijzen dat er een toenemende mate van abstractie heerst, waaraan de moderne artiest zich maar moeilijk kan ontworstelen. Temeer nu de vrees bestaat, dat de lettergreep worst uitsluitend nog gebruikt mag worden door de vleesverwerkende industrie, die het na lang lobbyen voor elkaar lijkt te krijgen tijdens de verhuizing der akten, ambtenaren en hun dienstmaagden van Brussel naar Straatsburg.

Wie zit er achter deze coup? Zilph natuurlijk!
De intrigant pur sang, die geen gelegenheid onbenut zal laten om zijn stempel te drukken en daarmee velen in het verderf te storten.
Zie hem hier in halfvol ornaat, zijn vlerken indrukwekkend gespreid als een tv-dominee, die alle onheil van de onderwereld over ons dreigt te mieteren, als wij onze beurzen niet tot op de bodem ledigen en de aangetroffen inhoud spoorslags aan hem, Zilph de dominee van de teevee, overhandigen c.q. overmaken.