Slang

De slang, verguisd en vereerd in vele religies en culturen. Je weet wel, dat mormel dat Euridice naar de onderwereld hapte. Tot ontsteltenis van de ontroostbare Orpheus, die deze abrupte scheiding van tafel en bed niet had zien aankomen.
Voor achtergronden over deze cultfiguur ga je gewoon naar Wikipedia. Maar ook Bauer c.s. geven op ruim 30 bladzijden informatie over de slang. Ik heb deze slang in 1975 getekend en in 2019 ingekleurd en bewerkt.