Dogbook

Na sluitingstijd van onze vaste stamkroeg aan de katholieke kant van het dorp hesen we een krat bier achterop een van de Kreidlers en feestten we verder bij Joop, waar meer mocht dan bij een van ons thuis. Tot het licht werd draaide hij dan The Rolling Stones.
If you don’t know how to do it, I’ll show you how to walk a dog’ schalde het uit de luidsprekerbox. In mono. En tv was nog in zwart-wit. Misschien dacht ik aan dat nummer, toen ik deze tekening in mijn schertsboek 3 krabbelde.

Een andere herinnering uit die tijd betreft een wandeling, die ik met mijn hond maakte. Bij het smalle stuk langs de beek passeerden we een weiland, waar een boer aan het werk was bij het prikkeldraad. Met een knik naar mijn hond vroeg hij: ‘Bit den hoond?’ Om hem gerust te stellen en ook om geen gedonder te krijgen, omdat ik daar misschien niet mocht lopen, haastte ik mij om te antwoorden: ‘Nee heur, den bit nig.’ Waarop de boer op typisch Twentse wijze vroeg: ‘Hoe krigge de stoet dan kepot?’

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019