Kladblok

Het kladblok der moderne tijd

Ja, roept menig jongere,
de Waal stroomt niet door Tongeren,
het web biedt vele weetjes
voor domme digibeetjes

De radio en de tv
die toeteren ook info mee
De school draagt honderd feiten aan
die keurig net in schriftjes staan

Bij al dat vele leren
valt heel wat te noteren
Je hersenen die raken vol
Je hoofd dat bromt gelijk een tol

“Waar heb ik het gelaten?
Waar kan dat nou toch zijn?”
Twee vragen om te haten,
beloven zorg en pijn

Al sinds de oertijd zoekt de mens
En daarbij is zijn grootste wens
problemen op te lossen
(hij doet dat vaak met tossen)

Een inzicht dat al doende daagt,
is hoe men juist naar zaken vraagt
Een filosoof is dan van node
liefst levend en geen dode

Vervolgens moet voor komend leven
alles worden opgeschreven
zodat een laat’re generatie
beschikt over de informatie

Al kleurt de menselijke geest
voortdurend alles wat men leest
’t Is waar, en echt geen leugen
Komt goed van pas: geheugen