Arends

Niemand schreef zo dun als Jan

en vaak ook opzienbarends.

Was jij maar hier, o vriend,

ik mis jou zo, Jan Arends.

 

Bij de afbeelding: Jan Arends was in zijn leven opvallend vaak huisknecht. Volgens sommigen uit een masochistische behoefte om vernederd te worden, misschien minder prozaïsch gewoon om onderdak en een inkomen te hebben.
In een gedicht, afgebeeld als foto in ‘Ik probeer mijn pen, Atlas van de Nederlandse letterkunde’, Bert Bakker, Amsterdam 1979, pag. 221 schrijft hij:

Ik

kan niet

van een

vrouw houden

en geen liefde hebben

zonder

vloeren dwijle

Ik weet niet

hoe dat komt.