Sacred Dance

Deze sjamanistische medicijnvrouw zal weldra in trance raken en uittreden uit haar lichaam, zodat zij in de wereld van de geesten raad kan inwinnen.
Kristofer Schipper, de eminente kenner van het taoïsme, noemt het sjamanisme ‘een veelomvattend, rijk, dichterlijk en verfijnd socio-cultureel complex… dat tot op de huidige tijd heeft voortgeleefd… als rivaal van het taoïsme maar tegelijk zijn complement.’
De houding van het taoïsme (daoïsme) tegenover sjamanistische praktijken om contact te maken met de voorouder-geesten en exorcisme was tweeslachtig: enerzijds beoefenden taoïsten zelf ‘demonische kunsten’ (guidao), anderzijds veroordeelden ze deze. The Encyclopedia of Taoism, geredigeerd door Fabrizio Pregadio gaat er uitgebreid op in. Een foto op pagina 157 bewijst, dat ook nu nog mediums actief optreden.

O Carol

O Carol, I’ve got to learn te dance if it takes me all night and day, so I can dance Le Sacre du Printemps. Carol was een grote hit van de ongeëvenaarde Chuck Berry. De Rolling Stones maakten in 1964 een prachtige cover.
Igor Stravinsky werd beroemd, mede door de opschudding, die zijn Sacre du Printemps bij de tumultueuze opvoering in Parijs teweegbracht. Wikipedia leert, dat het ballet een prehistorische wereld weergeeft, waarin een jonge maagd is uitverkoren om zich als offer aan de zonnegod dood te dansen.

 

Derwish

Een combinatie van dans en trance vind je ook bij de Derwish, wanneer zij in hun dans der extase de omloop van de planeten om de zon en het ontstaan van het universum uitbeelden (filmpje vanaf 1’52) en zo hun geest bevrijden uit zijn illusoire bestaan om terug te wervelen naar zijn goddelijke bron (Jill Purce, The mystic spiral, journey of the soul, Avon Books, New York, 1974, afb. 60 en 106 op pagina 127).
De afbeelding hier is van mijn hand.
Vermeld moet hier tot slot nog worden ‘De dansende Woe-Li Meesters: een overzicht van de nieuwe fysica,’ door Gary Zukav, Amsterdam, Bert Bakker, 1991. Maar vrees niet, dat er nu allerlei beschouwingen volgen over de pijl van de tijd met zijn onomkeerbaarheid, de vraag waarom de lichtsnelheid het absoluut snelste is in het universum en dat soort dingen. Lekker even dansen, dat geeft ruimte.