Sint

 

 

 

 

 

 

Sint ®

Jongens, meisjes, komt gezwind,
want hier volgt een mooie hint:
elke sint krijgt wel een lint
én drinkt daarna ferm een pint
het allerliefst absint.
Zo vrolijk als een dartel kind
trekt ie daarna dan fors een sprint
en met een hoofd vol ijle wind
is het toch steeds opnieuw de sint
die bij het cashen ’t meeste int.
Hij doet dat niet voor eigen baat
want aflaat is iets dat hij haat
nee, nee, een sint die int
opdat de Kerk veel garen spint.
Elk van zijn botten een reliek,
ja kinderen, dát trekt publiek.
En ook zijn dodenwade
slaat men met aandacht gade.
De kaarsenverkoop schiet omhoog
tot bijna aan de hemelboog.
Dus wil de sinten eren
tot vreugde van de Heere.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018