Jolich

Intro

Om te beginnen wat puntjes op de ï:

1. De hoofdpersoon van het verslag heet Job Jolich, dat is de naam.

2. Ik schreef dit voor alle hoogbegaafden, die kampen met onbegrip.

3. © 2018 berust onvoorwaardelijk bij Willem Venerius, dus niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hem, de schrijver. Ook niet sneaky door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook.
Ik meld het maar even vooraf: gebruik je koppie, right?

4. Waarschuwing vooraf: Alle beschreven karakters en situaties in dit boek zijn gebaseerd op een werkelijkheid. Lezers die zich desondanks herkennen in een persoon of enig ander deel van de tekst, kunnen maar het best al hun identificaties opgeven. Dat werkt echt.

5. Disclaimer: lezen van de teksten over Job Jolich is geheel op eigen risico; de schrijver kan niet aansprakelijk gesteld worden voor denk- en andere fouten van welke aard dan ook. Door de tekst te lezen gaat u akkoord met dit voorbehoud.

6. De informatiedichtheid van sommige passages is hoog, matig dan uw leessnelheid.

7. Tip: klik ook (af en toe) door op een hyperlink, wie weet of je een paasei vindt.