Geestvervoering

In zijn meest autobiografisch gekleurde roman Geestvervoering voert Willem Venerius de lezer mee door zowel bizarre als spirituele werelden. De vlot leesbare stijl kreeg lof. Hoofdpersoon is de getraumatiseerde Thomas Dalk, een jongeman, die allerlei paranormale ervaringen heeft. De outsider begint een riskante zoektocht langs dwaalwegen vol verkeerde vrienden en valse vaders tot hij eindelijk mensen ontmoet, die uit edeler hout zijn gesneden. Dankzij hen vindt hij een uitweg uit zijn rancune en negatieve kijk op de wereld. Maar juist als hij zijn doel bereikt meent te hebben, stelt zijn verleden hem voor een existentieel dilemma…

Bron: https://www.facebook.com/Geestvervoering/

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018