Nieuw

Het leven zit vol anekdotische verrassingen. Dit heb ik (links) bij mijzelven overdacht, kort na de scene die rechts afgebeeld is. Want wie denkt hier niet aan: ‘Send me dead flowers on my wedding, and I won’t forget to put roses on your grave.’ Maar ja: It’s too late to say “I’m sorry”. Berouw komt na de zonde en wie op de kachelrand gaat zitten, kan blaren verwachten of dominee worden.

Opinies

Ik vraag mij alles af.

 

 

 

 

 

 

Opinies: Nergens verstand van, dus overal een mening over.

Beeldvorming:

Leestip: Joris Luyendijk, Het zijn net mensen

Regeren is vooruitzien, dus vooral niet omzien naar de rampzalige puinhopen die bepaald beleid heeft opgeleverd.
(Eli Lenti adviseert: ‘Geef de Rekenkamer het recht om ingevoerde wetten weer af te voeren, als deze niet aan de gestelde c.q. beloofde doelen blijken te beantwoorden.’)
Met ‘dank’ aan Drakie, aangesteld als bewaarder, maar gebleken ontwaarder. Serieuze dank aan Willem Middelkoop en Noam Chomsky als politiek criticus.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018